全部产品

慢病毒相关质粒

pLVX-Tet3G 慢病毒表达载体 四环素诱导系统
发布时间:2018-05-18 22:34:14 | 浏览次数:


pLVX-Tet3G


测序及更多信息: https://pan.baidu.com/s/1-oLeFcIjxTIWqtn3Up-RMA 密码: ywqs

采购地址:淘宝店铺地址

载体基本信息

出品公司:

Clontech

载体名称:

pLVX-Tet3G , pLVX Tet3G

质粒类型:

慢病毒表达载体;四环素诱导系统;(shRNA)RNA干扰载体

高拷贝/低拷贝:

高拷贝

启动子:

CMV

克隆方法:

酶切连接

载体大小:

9051 bp

5' 测序引物及序列:

CMV-F: CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG

载体抗性:

氨苄青霉素

筛选标记:

新霉素(Neomycin

备注:

编码Tet-On 3G反式激活物蛋白因子,诱导基因表达;
pLVX-Tet3G是四环素诱导系统的调控载体,对应的应答载体为pLVX-TRE3G

稳定性:

稳表达

组成型:

诱导型

病毒/非病毒:

慢病毒

 

 

 

全序列

1        TGGAAGGGCT AATTCACTCC CAAAGAAGAC AAGATATCCT TGATCTGTGG ATCTACCACA
61       CACAAGGCTA CTTCCCTGAT TAGCAGAACT ACACACCAGG GCCAGGGGTC AGATATCCAC
121      TGACCTTTGG ATGGTGCTAC AAGCTAGTAC CAGTTGAGCC AGATAAGGTA GAAGAGGCCA
181      ATAAAGGAGA GAACACCAGC TTGTTACACC CTGTGAGCCT GCATGGGATG GATGACCCGG
241      AGAGAGAAGT GTTAGAGTGG AGGTTTGACA GCCGCCTAGC ATTTCATCAC GTGGCCCGAG
301      AGCTGCATCC GGAGTACTTC AAGAACTGCT GATATCGAGC TTGCTACAAG GGACTTTCCG
361      CTGGGGACTT TCCAGGGAGG CGTGGCCTGG GCGGGACTGG GGAGTGGCGA GCCCTCAGAT
421      CCTGCATATA AGCAGCTGCT TTTTGCCTGT ACTGGGTCTC TCTGGTTAGA CCAGATCTGA
481      GCCTGGGAGC TCTCTGGCTA ACTAGGGAAC CCACTGCTTA AGCCTCAATA AAGCTTGCCT
541      TGAGTGCTTC AAGTAGTGTG TGCCCGTCTG TTGTGTGACT CTGGTAACTA GAGATCCCTC
601      AGACCCTTTT AGTCAGTGTG GAAAATCTCT AGCAGTGGCG CCCGAACAGG GACTTGAAAG
661      CGAAAGGGAA ACCAGAGGAG CTCTCTCGAC GCAGGACTCG GCTTGCTGAA GCGCGCACGG
721      CAAGAGGCGA GGGGCGGCGA CTGGTGAGTA CGCCAAAAAT TTTGACTAGC GGAGGCTAGA
781      AGGAGAGAGA TGGGTGCGAG AGCGTCAGTA TTAAGCGGGG GAGAATTAGA TCGCGATGGG
841      AAAAAATTCG GTTAAGGCCA GGGGGAAAGA AAAAATATAA ATTAAAACAT ATAGTATGGG
901      CAAGCAGGGA GCTAGAACGA TTCGCAGTTA ATCCTGGCCT GTTAGAAACA TCAGAAGGCT
961      GTAGACAAAT ACTGGGACAG CTACAACCAT CCCTTCAGAC AGGATCAGAA GAACTTAGAT
1021     CATTATATAA TACAGTAGCA ACCCTCTATT GTGTGCATCA AAGGATAGAG ATAAAAGACA
1081     CCAAGGAAGC TTTAGACAAG ATAGAGGAAG AGCAAAACAA AAGTAAGACC ACCGCACAGC
1141     AAGCGGCCGG CCGCTGATCT TCAGACCTGG AGGAGGAGAT ATGAGGGACA ATTGGAGAAG
1201     TGAATTATAT AAATATAAAG TAGTAAAAAT TGAACCATTA GGAGTAGCAC CCACCAAGGC
1261     AAAGAGAAGA GTGGTGCAGA GAGAAAAAAG AGCAGTGGGA ATAGGAGCTT TGTTCCTTGG
1321     GTTCTTGGGA GCAGCAGGAA GCACTATGGG CGCAGCGTCA ATGACGCTGA CGGTACAGGC
1381     CAGACAATTA TTGTCTGGTA TAGTGCAGCA GCAGAACAAT TTGCTGAGGG CTATTGAGGC
1441     GCAACAGCAT CTGTTGCAAC TCACAGTCTG GGGCATCAAG CAGCTCCAGG CAAGAATCCT
1501     GGCTGTGGAA AGATACCTAA AGGATCAACA GCTCCTGGGG ATTTGGGGTT GCTCTGGAAA
1561     ACTCATTTGC ACCACTGCTG TGCCTTGGAA TGCTAGTTGG AGTAATAAAT CTCTGGAACA
1621     GATTTGGAAT CACACGACCT GGATGGAGTG GGACAGAGAA ATTAACAATT ACACAAGCTT
1681     AATACACTCC TTAATTGAAG AATCGCAAAA CCAGCAAGAA AAGAATGAAC AAGAATTATT
1741     GGAATTAGAT AAATGGGCAA GTTTGTGGAA TTGGTTTAAC ATAACAAATT GGCTGTGGTA
1801     TATAAAATTA TTCATAATGA TAGTAGGAGG CTTGGTAGGT TTAAGAATAG TTTTTGCTGT
1861     ACTTTCTATA GTGAATAGAG TTAGGCAGGG ATATTCACCA TTATCGTTTC AGACCCACCT
1921     CCCAACCCCG AGGGGACCCG ACAGGCCCGA AGGAATAGAA GAAGAAGGTG GAGAGAGAGA
1981     CAGAGACAGA TCCATTCGAT TAGTGAACGG ATCTCGACGG TATCGCCTTT AAAAGAAAAG
2041     GGGGGATTGG GGGGTACAGT GCAGGGGAAA GAATAGTAGA CATAATAGCA ACAGACATAC
2101     AAACTAAAGA ACTACAAAAA CAAATTACAA AAATTCAAAA TTTTCGGGTT TATTACAGGG
2161     ACAGCAGAGA TCCAGTTTAT CGATAAGCTT GGGAGTTCCG CGTTACATAA CTTACGGTAA
2221     ATGGCCCGCC TGGCTGACCG CCCAACGACC CCCGCCCATT GACGTCAATA ATGACGTATG
2281     TTCCCATAGT AACGCCAATA GGGACTTTCC ATTGACGTCA ATGGGTGGAG TATTTACGGT
2341     AAACTGCCCA CTTGGCAGTA CATCAAGTGT ATCATATGCC AAGTACGCCC CCTATTGACG
2401     TCAATGACGG TAAATGGCCC GCCTGGCATT ATGCCCAGTA CATGACCTTA TGGGACTTTC
2461     CTACTTGGCA GTACATCTAC GTATTAGTCA TCGCTATTAC CATGGTGATG CGGTTTTGGC
2521     AGTACATCAA TGGGCGTGGA TAGCGGTTTG ACTCACGGGG ATTTCCAAGT CTCCACCCCA
2581     TTGACGTCAA TGGGAGTTTG TTTTGGCACC AAAATCAACG GGACTTTCCA AAATGTCGTA
2641     ACAACTCCGC CCCATTGACG CAAATGGGCG GTAGGCGTGT ACGGTGGGAG GTCTATATAA
2701     GCAGAGCTCG TTTAGTGAAC CGTCAGATCG CCTGGAGACG CCATCCACGC TGTTTTGACC
2761     TCCATAGAAG ACACCGACTC TACTAGAGGA TCTATTTCCG GTGAATTCCT CGAGGCCACC
2821     ATGTCTAGAC TGGACAAGAG CAAAGTCATA AACTCTGCTC TGGAATTACT CAATGGAGTC
2881     GGTATCGAAG GCCTGACGAC AAGGAAACTC GCTCAAAAGC TGGGAGTTGA GCAGCCTACC
2941     CTGTACTGGC ACGTGAAGAA CAAGCGGGCC CTGCTCGATG CCCTGCCAAT CGAGATGCTG
3001     GACAGGCATC ATACCCACTC CTGCCCCCTG GAAGGCGAGT CATGGCAAGA CTTTCTGCGG
3061     AACAACGCCA AGTCATACCG CTGTGCTCTC CTCTCACATC GCGACGGGGC TAAAGTGCAT
3121     CTCGGCACCC GCCCAACAGA GAAACAGTAC GAAACCCTGG AAAATCAGCT CGCGTTCCTG
3181     TGTCAGCAAG GCTTCTCCCT GGAGAACGCA CTGTACGCTC TGTCCGCCGT GGGCCACTTT
3241     ACACTGGGCT GCGTATTGGA GGAACAGGAG CATCAAGTAG CAAAAGAGGA AAGAGAGACA
3301     CCTACCACCG ATTCTATGCC CCCACTTCTG AAACAAGCAA TTGAGCTGTT CGACCGGCAG
3361     GGAGCCGAAC CTGCCTTCCT TTTCGGCCTG GAACTAATCA TATGTGGCCT GGAGAAACAG
3421     CTAAAGTGCG AAAGCGGCGG GCCGACCGAC GCCCTTGACG ATTTTGACTT AGACATGCTC
3481     CCAGCCGATG CCCTTGACGA CTTTGACCTT GATATGCTGC CTGCTGACGC TCTTGACGAT
3541     TTTGACCTTG ACATGCTCCC CGGGTAAGGA TCCCGCCCCT CTCCCTCCCC CCCCCCTAAC
3601     GTTACTGGCC GAAGCCGCTT GGAATAAGGC CGGTGTGCGT TTGTCTATAT GTTATTTTCC
3661     ACCATATTGC CGTCTTTTGG CAATGTGAGG GCCCGGAAAC CTGGCCCTGT CTTCTTGACG
3721     AGCATTCCTA GGGGTCTTTC CCCTCTCGCC AAAGGAATGC AAGGTCTGTT GAATGTCGTG
3781     AAGGAAGCAG TTCCTCTGGA AGCTTCTTGA AGACAAACAA CGTCTGTAGC GACCCTTTGC
3841     AGGCAGCGGA ACCCCCCACC TGGCGACAGG TGCCTCTGCG GCCAAAAGCC ACGTGTATAA
3901     GATACACCTG CAAAGGCGGC ACAACCCCAG TGCCACGTTG TGAGTTGGAT AGTTGTGGAA
3961     AGAGTCAAAT GGCTCTCCTC AAGCGTATTC AACAAGGGGC TGAAGGATGC CCAGAAGGTA
4021     CCCCATTGTA TGGGATCTGA TCTGGGGCCT CGGTGCACAT GCTTTACATG TGTTTAGTCG
4081     AGGTTAAAAA ACGTCTAGGC CCCCCGAACC ACGGGGACGT GGTTTTCCTT TGAAAAACAC
4141     GATGATAAGC TTGCCACAAC CATGGCTGAA CAAGATGGAT TGCACGCAGG TTCTCCGGCC
4201     GCTTGGGTGG AGAGGCTATT CGGCTATGAC TGGGCACAAC AGACAATCGG CTGCTCTGAT
4261     GCCGCCGTGT TCCGGCTGTC AGCGCAGGGG CGCCCGGTTC TTTTTGTCAA GACCGACCTG
4321     TCCGGTGCCC TGAATGAACT GCAGGACGAG GCAGCGCGGC TATCGTGGCT GGCCACGACG
4381     GGCGTTCCTT GCGCAGCTGT GCTCGACGTT GTCACTGAAG CGGGAAGGGA CTGGCTGCTA
4441     TTGGGCGAAG TGCCGGGGCA GGATCTCCTG TCATCTCACC TTGCTCCTGC CGAGAAAGTA
4501     TCCATCATGG CTGATGCAAT GCGGCGGCTG CATACGCTTG ATCCGGCTAC CTGCCCATTC
4561     GACCACCAAG CGAAACATCG CATCGAGCGA GCACGTACTC GGATGGAAGC CGGTCTTGTC
4621     GATCAGGATG ATCTGGACGA AGAGCATCAG GGGCTCGCGC CAGCCGAACT GTTCGCCAGG
4681     CTCAAGGCGC GCATGCCCGA CGGCGAGGAT CTCGTCGTGA CCCATGGCGA TGCCTGCTTG
4741     CCGAATATCA TGGTGGAAAA TGGCCGCTTT TCTGGATTCA TCGACTGTGG CCGGCTGGGT
4801     GTGGCGGACC GCTATCAGGA CATAGCGTTG GCTACCCGTG ATATTGCTGA AGAGCTTGGC
4861     GGCGAATGGG CTGACCGCTT CCTCGTGCTT TACGGTATCG CCGCTCCCGA TTCGCAGCGC
4921     ATCGCCTTCT ATCGCCTTCT TGACGAGTTC TTCTGAACGC GTCTGGAACA ATCAACCTCT
4981     GGATTACAAA ATTTGTGAAA GATTGACTGG TATTCTTAAC TATGTTGCTC CTTTTACGCT
5041     ATGTGGATAC GCTGCTTTAA TGCCTTTGTA TCATGCTATT GCTTCCCGTA TGGCTTTCAT
5101     TTTCTCCTCC TTGTATAAAT CCTGGTTGCT GTCTCTTTAT GAGGAGTTGT GGCCCGTTGT
5161     CAGGCAACGT GGCGTGGTGT GCACTGTGTT TGCTGACGCA ACCCCCACTG GTTGGGGCAT
5221     TGCCACCACC TGTCAGCTCC TTTCCGGGAC TTTCGCTTTC CCCCTCCCTA TTGCCACGGC
5281     GGAACTCATC GCCGCCTGCC TTGCCCGCTG CTGGACAGGG GCTCGGCTGT TGGGCACTGA
5341     CAATTCCGTG GTGTTGTCGG GGAAGCTGAC GTCCTTTCCA TGGCTGCTCG CCTGTGTTGC
5401     CACCTGGATT CTGCGCGGGA CGTCCTTCTG CTACGTCCCT TCGGCCCTCA ATCCAGCGGA
5461     CCTTCCTTCC CGCGGCCTGC TGCCGGCTCT GCGGCCTCTT CCGCGTCTTC GCCTTCGCCC
5521     TCAGACGAGT CGGATCTCCC TTTGGGCCGC CTCCCCGCCT GGAATTAATT CTGCAGTCGA
5581     GACCTAGAAA AACATGGAGC AATCACAAGT AGCAATACAG CAGCTACCAA TGCTGATTGT
5641     GCCTGGCTAG AAGCACAAGA GGAGGAGGAG GTGGGTTTTT CCAGTCACAC CTCAGGTACC
5701     TTTAAGACCA ATGACTTACA AGGCAGCTGT AGATCTTAGC CACTTTTTAA AAGAAAAGAG
5761     GGGACTGGAA GGGCTAATTC ACTCCCAACG AAGACAAGAT ATCCTTGATC TGTGGATCTA
5821     CCACACACAA GGCTACTTCC CTGATTAGCA GAACTACACA CCAGGGCCAG GGGTCAGATA
5881     TCCACTGACC TTTGGATGGT GCTACAAGCT AGTACCAGTT GAGCCAGATA AGGTAGAAGA
5941     GGCCAATAAA GGAGAGAACA CCAGCTTGTT ACACCCTGTG AGCCTGCATG GGATGGATGA
6001     CCCGGAGAGA GAAGTGTTAG AGTGGAGGTT TGACAGCCGC CTAGCATTTC ATCACGTGGC
6061     CCGAGAGCTG CATCCGGAGT ACTTCAAGAA CTGCTGATAT CGAGCTTGCT ACAAGGGACT
6121     TTCCGCTGGG GACTTTCCAG GGAGGCGTGG CCTGGGCGGG ACTGGGGAGT GGCGAGCCCT
6181     CAGATCCTGC ATATAAGCAG CTGCTTTTTG CCTGTACTGG GTCTCTCTGG TTAGACCAGA
6241     TCTGAGCCTG GGAGCTCTCT GGCTAACTAG GGAACCCACT GCTTAAGCCT CAATAAAGCT
6301     TGCCTTGAGT GCTTCAAGTA GTGTGTGCCC GTCTGTTGTG TGACTCTGGT AACTAGAGAT
6361     CCCTCAGACC CTTTTAGTCA GTGTGGAAAA TCTCTAGCAG TAGTAGTTCA TGTCATCTTA
6421     TTATTCAGTA TTTATAACTT GCAAAGAAAT GAATATCAGA GAGTGAGAGG CCTTGACATT
6481     GCTAGCGTTT TACCGTCGAC CTCTAGCTAG AGCTTGGCGT AATCATGGTC ATAGCTGTTT
6541     CCTGTGTGAA ATTGTTATCC GCTCACAATT CCACACAACA TACGAGCCGG AAGCATAAAG
6601     TGTAAAGCCT GGGGTGCCTA ATGAGTGAGC TAACTCACAT TAATTGCGTT GCGCTCACTG
6661     CCCGCTTTCC AGTCGGGAAA CCTGTCGTGC CAGCTGCATT AATGAATCGG CCAACGCGCG
6721     GGGAGAGGCG GTTTGCGTAT TGGGCGCTCT TCCGCTTCCT CGCTCACTGA CTCGCTGCGC
6781     TCGGTCGTTC GGCTGCGGCG AGCGGTATCA GCTCACTCAA AGGCGGTAAT ACGGTTATCC
6841     ACAGAATCAG GGGATAACGC AGGAAAGAAC ATGTGAGCAA AAGGCCAGCA AAAGGCCAGG
6901     AACCGTAAAA AGGCCGCGTT GCTGGCGTTT TTCCATAGGC TCCGCCCCCC TGACGAGCAT
6961     CACAAAAATC GACGCTCAAG TCAGAGGTGG CGAAACCCGA CAGGACTATA AAGATACCAG
7021     GCGTTTCCCC CTGGAAGCTC CCTCGTGCGC TCTCCTGTTC CGACCCTGCC GCTTACCGGA
7081     TACCTGTCCG CCTTTCTCCC TTCGGGAAGC GTGGCGCTTT CTCATAGCTC ACGCTGTAGG
7141     TATCTCAGTT CGGTGTAGGT CGTTCGCTCC AAGCTGGGCT GTGTGCACGA ACCCCCCGTT
7201     CAGCCCGACC GCTGCGCCTT ATCCGGTAAC TATCGTCTTG AGTCCAACCC GGTAAGACAC
7261     GACTTATCGC CACTGGCAGC AGCCACTGGT AACAGGATTA GCAGAGCGAG GTATGTAGGC
7321     GGTGCTACAG AGTTCTTGAA GTGGTGGCCT AACTACGGCT ACACTAGAAG AACAGTATTT
7381     GGTATCTGCG CTCTGCTGAA GCCAGTTACC TTCGGAAAAA GAGTTGGTAG CTCTTGATCC
7441     GGCAAACAAA CCACCGCTGG TAGCGGTGGT TTTTTTGTTT GCAAGCAGCA GATTACGCGC
7501     AGAAAAAAAG GATCTCAAGA AGATCCTTTG ATCTTTTCTA CGGGGTCTGA CGCTCAGTGG
7561     AACGAAAACT CACGTTAAGG GATTTTGGTC ATGAGATTAT CAAAAAGGAT CTTCACCTAG
7621     ATCCTTTTAA ATTAAAAATG AAGTTTTAAA TCAATCTAAA GTATATATGA GTAAACTTGG
7681     TCTGACAGTT ACCAATGCTT AATCAGTGAG GCACCTATCT CAGCGATCTG TCTATTTCGT
7741     TCATCCATAG TTGCCTGACT CCCCGTCGTG TAGATAACTA CGATACGGGA GGGCTTACCA
7801     TCTGGCCCCA GTGCTGCAAT GATACCGCGA GACCCACGCT CACCGGCTCC AGATTTATCA
7861     GCAATAAACC AGCCAGCCGG AAGGGCCGAG CGCAGAAGTG GTCCTGCAAC TTTATCCGCC
7921     TCCATCCAGT CTATTAATTG TTGCCGGGAA GCTAGAGTAA GTAGTTCGCC AGTTAATAGT
7981     TTGCGCAACG TTGTTGCCAT TGCTACAGGC ATCGTGGTGT CACGCTCGTC GTTTGGTATG
8041     GCTTCATTCA GCTCCGGTTC CCAACGATCA AGGCGAGTTA CATGATCCCC CATGTTGTGC
8101     AAAAAAGCGG TTAGCTCCTT CGGTCCTCCG ATCGTTGTCA GAAGTAAGTT GGCCGCAGTG
8161     TTATCACTCA TGGTTATGGC AGCACTGCAT AATTCTCTTA CTGTCATGCC ATCCGTAAGA
8221     TGCTTTTCTG TGACTGGTGA GTACTCAACC AAGTCATTCT GAGAATAGTG TATGCGGCGA
8281     CCGAGTTGCT CTTGCCCGGC GTCAATACGG GATAATACCG CGCCACATAG CAGAACTTTA
8341     AAAGTGCTCA TCATTGGAAA ACGTTCTTCG GGGCGAAAAC TCTCAAGGAT CTTACCGCTG
8401     TTGAGATCCA GTTCGATGTA ACCCACTCGT GCACCCAACT GATCTTCAGC ATCTTTTACT
8461     TTCACCAGCG TTTCTGGGTG AGCAAAAACA GGAAGGCAAA ATGCCGCAAA AAAGGGAATA
8521     AGGGCGACAC GGAAATGTTG AATACTCATA CTCTTCCTTT TTCAATATTA TTGAAGCATT
8581     TATCAGGGTT ATTGTCTCAT GAGCGGATAC ATATTTGAAT GTATTTAGAA AAATAAACAA
8641     ATAGGGGTTC CGCGCACATT TCCCCGAAAA GTGCCACCTG ACGTCGACGG ATCGGGAGAT
8701     CAACTTGTTT ATTGCAGCTT ATAATGGTTA CAAATAAAGC AATAGCATCA CAAATTTCAC
8761     AAATAAAGCA TTTTTTTCAC TGCATTCTAG TTGTGGTTTG TCCAAACTCA TCAATGTATC
8821     TTATCATGTC TGGATCAACT GGATAACTCA AGCTAACCAA AATCATCCCA AACTTCCCAC
8881     CCCATACCCT ATTACCACTG CCAATTACCT AGTGGTTTCA TTTACTCTAA ACCTGTGATT
8941     CCTCTGAATT ATTTTCATTT TAAAGAAATT GTATTTGTTA AATATGTACT ACAAACTTAG
9001     TAGTTTTTAA AGAAATTGTA TTTGTTAAAT ATGTACTACA AACTTAGTAG T 
 上一篇:pLVX-Tre3G 慢病毒表达载体 四环素诱导系统
 下一篇:# pLV-N-Flag-mCherry-IRES-puro

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  

地址:上海市嘉定区城北路1355号(上海大学科技园)A楼6层602

电话:17031145927

qq/微信:1822235623 

邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1